Lion King Live Action 9" Bean Plush – Timon – $3.96

Amazon has Lion King Live Action 9" Bean Plush – Timon on sale for $3.96.